Brasiliansk Jiu Jitsu

Frontline Academy Voss er ein klubb for trening med Braziliansk Jiu Jitsu (BJJ), Grappling og sjølvforsvar med stort fokus på godt miljø!

Du treng ikkje være i form for å begynne. Alle er velkomne, uansett om du berre ynskjer ein kjekk og effektiv trening eller om du har ambisjonar om å bli verdsmeister.

Me har eit ungdomsparti for dei mellom 13-16 år og vaksenparti.

Den første veka trenar du gratis hjå oss!

Undervisninga hjå oss føregår i hovudsak på engelsk.